Publicaties

Whitepapers

Remote Werken Werkt - Hoe Remote werken helpt bij het aantrekken en behouden van schaars talent
In een krappe arbeidsmarkt kun je als organisatie natuurlijk harder gaan roepen dat mensen bij jou moeten komen werken. Je kunt echter ook aansluiten op een diepgewortelde wens van veel talent om meer invloed te hebben op tijd, plaats en manier van werken. Je geeft medewerkers dan o.a. ruimte om meer Remote te gaan werken. De technologie om op afstand te werken én samen te werken is er. Nu de manier waarop we werk hebben georganiseerd, de cultuur van samenwerken / overleggen en de stijl van leidinggeven nog. Dit whitepaper daagt je uit om na te denken over de mogelijkheden van Remote werken voor jouw organisatie en de daarbij behorende uitdagingen.
Whitepaper downloaden

Leidinggeven aan Het Nieuwe Werken - het 'oude' leidinggeven, maar dan goed
Wat is er anders aan leidinggeven aan Het Nieuwe Werken? Het antwoord is simpel: alles én niets. Dat concludeert Susan Smulders van Moneypenny na zeven jaar ervaring met leidinggevenden aan Het Nieuwe Werken.
Susan zet uiteen wat de veranderingen die HNW meebrengt voor leidinggevenden en geeft inzicht in patronen en overtuigingen die implementatie uitdagend maken. Ook gaat ze in op belangrijke aandachtsgebieden van effectief leidinggeven aan HNW. Uiteraard met voorbeelden en tips die direct zijn toe te passen in de praktijk.
Whitepaper downloaden

Werken met een Virtuele Assistent

Steeds meer mensen werken samen met een Virtuele Assistent (VA), een secretaresse op afstand die jou allerlei ondersteunende taken uit handen kan nemen. Maar wat kan een VA precies voor je betekenen, waar vind je een VA die bij jou past en hoe stuur je die aan? Deze vragen en meer worden in dit praktische whitepaper beantwoord.
Whitepaper downloaden

Het Nieuwe Werken - zegen of vloek voor de werk-privé balans?
Het Nieuwe Werken biedt meer flexibiliteit, meer invloed op werktijd en/of –locatie, meer eigen verantwoordelijkheid. Daarmee krijg je als “Nieuwe Werker” meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken, onder andere in de manier waarop je werk en privé combineert in je totale leven. Een zegen dus!
Aan de andere kant vragen al die opties en mogelijkheden van ons dat we voortdurend keuzes maken. Tel daarbij op dat we veel vaker switchen tussen rollen, dat het soms lastig is om rust te vinden als werk en privé voortdurend door elkaar lopen en dat de prijs voor meer vrijheid wel is dat je ook meer verantwoordelijkheid draagt. Een vloek dan toch?
Dit whitepaper gaat dieper in op de vraag hoe de plussen en minnen met elkaar samenhangen en hoe je de flexibiliteit van Het Nieuwe Werken kunt benutten om werk en privé duurzaam in balans te brengen en te houden.
Whitepaper downloaden

Het Nieuwe Vergaderen
De gemiddelde werknemer in ons land besteedt minimaal een dagdeel per week aan vergaderen. Voor de gemiddelde manager beslaat vergaderingen al gauw 40 procent van zijn of haar tijd. Voor topmanagers, zeker in grote organisaties en bij de overheid kan dat oplopen tot 80 procent.In 2007 werd dan ook berekend dat al dit vergaderen in Nederland een slordige 60 miljard euro aan arbeidskosten per jaar met zich meebrengt. Hoog tijd dus om het onderwerp ‘vergaderen’ op de agenda te zetten en te onderzoeken wat er anders kan! Susan Smulders en Marianne Sturman laten u zien hoe.
Whitepaper downloaden

Het Nieuwe Kennisdelen
Nu kennis een cruciale concurrentiefactor is en flexibel werken in toenemende mate de norm wordt is het voor organisaties, die HNW tot in de haarvaten willen doorvoeren, is het belangrijk om bewust om te gaan met kennisdelen. Dat vraagt aandacht en inspanning. Maar het levert ook op korte en lange termijn daadwerkelijk iets op. Voor uw organisatie. En voor uw medewerkers.
Whitepaper downloaden

Hoe u thuiswerken kunt inzetten om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen
Thuiswerk biedt kansen voor organisaties om hun werkprocessen nóg slimmer te organiseren en op die manier kosten te besparen. Daarnaast kan het bijdragen aan het verhogen van de productiviteit van medewerkers.
Whitepaper deel 1 downloaden
Whitepaper deel 2 downloaden

De Moneypenny HNW-Belangenbalans: handvat voor discussies in organisaties
Het Nieuwe Werken? Als het aan ‘ons’, aan de leidinggevenden lag, dan deden we er helemaal niets aan. Want Het Nieuwe Werken, dat betekent: medewerkers bepalen zelf waar en wanneer ze werken, ze plannen werk om hun privéleven heen en voor je het weet werken ze alleen nog als het hen uitkomt. Het Nieuwe Werken wordt dan een leuk feestje voor de medewerkers; het is een tranendal voor de managers. Zulke geluiden hoor je wel eens als het onderwerp op tafel komt in directiekamers. In deze whitepaper vertelt Moneypenny Consulting hoe u uw medewerkers kunt helpen om de juiste balans te blijven vinden tussen de belangen van klanten, werkgever, collega’s, en het privéleven.
Whitepaper downloaden

Het Moneypenny HNW-Volwassenheidsmodel: handvat voor implementatie van Het Nieuwe Werken in organisaties
Werken los van tijd of plek, als je dat al sinds 2000 hebt ingevoerd bij meer dan 400 organisaties, dan heb je een schat aan praktijkervaringen opgedaan. Moneypenny heeft die kennis gebundeld, en op basis daarvan het HNW-Volwassenheidsmodel© ontwikkeld. Wie het model toepast, kan concreet en praktisch aan de slag in zijn eigen organisatie om Het Nieuwe Werken naar een hoger plan te brengen. Doel? De toegevoegde waarde van HNW beter benutten voor de organisatie. U leest in deze whitepaper alles over de vier fasen van het Volwassenheidsmodel, en hoe u ermee aan de slag kunt in uw eigen organisatie.
Whitepaper downloaden

Groot arbeidskapitaal verloren door gebrek aan flexibiliteit
Als werkgevers hun medewerkers meer ruimte geven om zelf te bepalen waar ze werken en wanneer, dan zouden ze 35 procent extra arbeidsuren maken. Die opmerkelijke conclusie komt uit onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Moneypenny, specialist op het gebied van Het Nieuwe Werken. Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers flexibiliteit belangrijker vinden dan beloning of loopbaanontwikkeling. In deze whitepaper leest u meer over dit onderzoek, en over de uitkomsten die wetenschappelijk aantonen dat flexibel werken productiever is dan vaste uren achter het bureau.
Whitepaper downloaden

Onderzoek

Ervaringen met flexibel werken: Het relatieve belang van flexibele arbeidscondities voor het benutten van arbeidspotentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt
Doordat werkgevers te weinig openstaan voor tijd-ruimtelijke flexibele werkoplossingen, gaat er een groot arbeidspotentieel verloren. Als er ruimte voor flexibel werken is, zijn professionals bereid om tot maar liefst 35% meer per week te werken. Dit blijkt uit onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Moneypenny, specialist op het gebied van Het Nieuwe Werken. Ook blijkt uit het onderzoek dat de respondenten meer belang hechten aan flexibiliteit dan aan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling.
Onderzoek downloaden
Persbericht downloaden

Meer informatie over de onderzoekers
Dr. C.P. Peters (Pascale)
Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden (Beate)

Blog

Blog Het Nieuwe Werken