Kenniswerkers op afstand: Go Remote

In 2000 was Moneypenny haar tijd vooruit met de introductie van een flexibele werkvorm voor ondersteunende taken. Veel organisaties zijn intussen overtuigd en laten deze eenvoudige werkzaamheden onafhankelijk van tijd en plaats uitvoeren. Intussen gaat Moneypenny verder. Wij blijven innoveren en onze leus is: ook ‘kenniswerk’ kan worden geflexibiliseerd.

Wij vinden de talenten

Veel grote organisaties kampen met een tekort aan specialisten. Zulke kenniswerkers zijn echter best te vinden als je het traditionele kantoorconcept durft los te laten. Vooral millenials zijn graag bereid om voor jouw bedrijf te knallen, als ze maar niet in het 9 tot 5 keurslijf hoeven.

Met Go Remote organiseren wij de inzet van deze slimme professionals. Onafhankelijk van tijd en plaats. Want ze hebben gelijk: voor brainstormen, samenwerken en overleggen hoeven zij echt niet bij jou in dezelfde ruimte te zitten.

Nieuwe jobs voor remote

Na een inventarisatie van je wensen helpen we je uit de verschillende strategieën voor Remote werken de beste te selecteren. Daarna beginnen we met job crafting, wat betekent dat we functies waar je maar geen goede specialisten voor kunt vinden, geschikt maken voor Remote werken. Dat kan vaker dan je denkt door taken eruit te halen en bij andere medewerkers te beleggen. Voor de nieuwe remote-functie presenteren wij je vervolgens uitstekende kandidaten. Lees hier meer over de mogelijkheden en kosten.

Grenzeloze technologie

De Go Remote-methode is zelf ook flexibel: jouw lastige vacatures kunnen 100% remote worden georganiseerd, maar tussenvormen zijn ook mogelijk. In alle gevallen levert Moneypenny kennis van systemen en slimme werkprocessen die het werken op afstand mogelijk maken. Onze enorme expertise maakt daarbij echt het verschil: na twintig jaar ervaring met inzet van virtuele assistenten weten we precies hoe we toppers moeten faciliteren. De mogelijkheden zijn grenzeloos: het wereldwijde aanbod van Remote-kenniswerkers ligt voor je open.