Flexibiliteit als randvoorwaarde in een maatwerkmaatschappij

Deel 2
Tweeluik n.a.v. de recente Yahoo maatregel om thuiswerken niet langer toe te staan

De Yahoo-top heeft met het verbieden van thuiswerken de discussie over Het Nieuwe Werken weer aangezwengeld. Die speelt zich vooral af op het niveau van de manager en de medewerker en de praktische invulling. Los van de voor- en tegenstanders en de overwegingen HNW al dan niet in te voeren, is het interessant deze discussie op maatschappelijk niveau te voeren. Dan blijkt dat we tegenwoordig niet meer om flexibiliteit, zeker ook op de werkvloer, heen kunnen.

Maatschappij op maat
Met een terugtrekkende overheid moeten we steeds meer zaken zelf regelen en financieren. Het duurt niet lang meer of de collectieve CAO behoort tot het verleden, om van het collectieve pensioen maar niet te spreken. En wat te denken van kinderopvang en mantel- en ouderenzorg. Randvoorwaarde om dit allemaal zelf mogelijk te maken, is dat we de invulling van werken, wonen, zorgen (oftewel: ons leven) steeds meer naar onze hand kunnen zetten. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat mensen in de bloei van hun carrière hun baan noodgedwongen opzeggen om voor hun zieke of bejaarde ouders te zorgen. De schadelijke gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Dus op naar een maatschappij op maat.

Flexibiliteit in elke levensfase
Elke generatie en iedere levensfase heeft zijn eigen reden om flexibiliteit na te streven. Voor starters is dat om meerdere activiteiten, zoals een betaalde baan én vrijwilligerswerk, naast elkaar te kunnen ontplooien. De jonge vaders én moeders blijven allebei maar al te graag werken. Voor hen is flexibiliteit juist wenselijk om werk en privé in goede banen te leiden. En zijn de kids eenmaal de deur uit, komt het mantelzorgverhaal om de hoek kijken. Om ouders vaker te kunnen bezoeken, om zorgpersoneel te ontlasten of om delen van het zorgproces voor hun rekening te nemen. Bij ouderen is er de behoefte om naast het moeten of willen werken, meer tijd te hebben voor hobby’s en kleinkinderen (ook om de jonge ouders te ontlasten voor wie de opvangkosten volledig de pan uit zijn gerezen).

Arbeidsmarktontwikkelingen
Op dit moment is het nauwelijks voor te stellen, maar binnenkort hebben we iedereen nodig die kan werken. Van ouderen tot professionals die een schaars vak uitoefenen. Hoe kunnen we de arbeidsparticipatie verhogen? Juist, door werken flexibeler te maken en daarmee tegemoet te treden aan de wensen en behoeftes. Als we werk zoveel mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats inrichten, dan kunnen we veel meer mensen bij het arbeidsproces betrekken dan nu het geval is. Waarom moet die gewilde techneut van India naar Eindhoven verhuizen, met alle kosten en moeite van dien? Als we die Indiër een ‘thuiswerkjob’ aanbieden, waarbij we met hem vaststellen welke toegevoegde waarde wij van hem verwachten, dan kan hij die rol toch zeker wel op afstand vervullen?

Kortom, met alle maatschappelijke veranderingen die op ons af komen, móeten we werk duurzaam anders organiseren, of we willen of niet. En thuiswerken is daarbij een van de sleutels.


Directeur Moneypenny en Cloudworkers

Dit artikel is ook gepubliceerd op Overhetnieuwewerken.nl

Door Advice
Op 15 maart 2013
Blog

Meer inspiratie

Slimmer werken met Moneybird en een Virtueel Assistent van Moneypenny
23 november 2022 Blog

Slimmer werken met Moneybird

Slimmer werken; Iets waar wij binnen Moneypenny veel waarde aan hechten. We durven wel te beweren… Lees verder
Moneypenny-nieuwsbrief
23 november 2022 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden aan al onze klanten en relaties. Wil je ook op de… Lees verder
maarten-tigchelaar
14 november 2022 Testimonials

Interview met opdrachtgever Maarten Tigchelaar

“Het is heel fijn dat er een mogelijkheid is om de werkzaamheden van een virtuele assistent uit te… Lees verder

Zet Moneypenny aan het werk!

Benut de energie van Moneypenny, de remote-expert.
Dan geven we ook jouw business een boost!