De optelsom van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken leidt tot kostenbesparingen. Maar naast sec de financiële voordelen levert HNW nog méér op. Effecten die liggen op het gebied van productiviteit, efficiënte werkprocessen en innovaties en die een positieve uitwerking hebben op het bedrijf in zijn geheel en op het individu.

 Hogere productiviteit
– HNW gaat gepaard met activiteit-gebaseerd werken. Doordat medewerkers (meer) invloed hebben op de plaats en tijd van werk kunnen zij de keuze van hun werkplek beter afstemmen op het type taak dat zij gaan uitvoeren. Zo zijn concentratietaken bij uitstek geschikt om thuis te doen, waar men niet gestoord wordt.

– Dit activiteit-gebaseerd werken betekent een boost voor de persoonlijke effectiviteit. Medewerkers gaan bewuster om met keuzes die te maken hebben met de planning van hun werkzaamheden. Denk aan het bundelen van kantoorgebonden taken als vergaderen, brainstormen en teamsessies op één dag en het uitvoeren van de computer-gebonden werkzaamheden op de thuiswerkdag.

– In bepaalde situaties, zoals bij een ziek kind, een verkoudheid, hoofdpijn of gebroken ledemaat, zou iemand kunnen besluiten niet naar kantoor te komen. Dergelijk verzuim neemt fors af, en daarmee de productiviteit toe, als mensen de mogelijkheid hebben vanuit huis te werken.

Toename van efficiënte en slimme werkprocessen
Met de invoering van HNW worden beschikbare ICT-middelen herontdekt en beter benut. Het is namelijk nog belangrijker om online (op afstand) kennis en informatie te delen.

Zo is een vergadering niet langer afhankelijk van fysieke aanwezigheid en ook (voortgangs)besprekingen kunnen met tools als Linq en Skype eenvoudig op afstand worden gevoerd, net als verkoop- en sollicitatiegesprekken.

In de praktijk blijkt dat dergelijke online contactmomenten korter zijn dan de face2face varianten. En dan hebben we het nog niet eens over de besparingen op de reistijd.

Vergroting innovatiekracht
Doordat niet alleen systemen, maar ook de inzet van medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats kan worden ingezet, kunnen innovatievere dienstverleningsconcepten ontwikkeld worden. Een servicedesk die ook buiten de traditionele kantoortijden te bereiken is, is slechts een eerste voorbeeld.

Met HNW worden medewerkers dus gestimuleerd hun werkprocessen slimmer in te richten, al dan niet ondersteund door ICT. Deze herziende processen komen niet alleen ten goede aan de efficiëntie, maar benutten ook het innovatieve vermogen van medewerkers en halen de ondernemer in een ieder boven. En uiteindelijk is het (positieve) effect daarvan ook weer terug te zien op de balans.

___
Marianne Sturman
Directeur Moneypenny en Cloudworkers

Dit artikel is ook gepubliceerd op MKBServicedesk

Door Direct ICT
Op 15 maart 2012
Blog

Meer inspiratie

Zorgeloos op vakantie met een Virtueel Assistent van Moneypenny
22 juni 2022 Blog

Een Virtual Assistant zorgt ervoor dat jij zorgeloos op vakantie kunt

Waar ga jij deze zomer vakantie vieren? En wil je wel óf niet bereikbaar blijven voor personeel… Lees verder
Interview met Sandra Virtueel Assistent van Moneypenny. Zij werkt remote vanuit Portugal
20 juni 2022 Testimonials

Interview met virtueel assistent Sandra

“Mijn werk als Virtueel Assistent heeft het mogelijk gemaakt dat ik recent naar Portugal ben… Lees verder
Virtueel assistent Maartje werkt slimmer met Briantoss
1 juni 2022 Blog

Slimmer werken met Braintoss

Slimmer werken; Iets waar wij binnen Moneypenny veel waarde aan hechten. We durven wel te beweren… Lees verder

Zet Moneypenny aan het werk!

Benut de energie van Moneypenny, de remote-expert.
Dan geven we ook jouw business een boost!