Het Nederlandse bedrijfsleven ziet steeds meer kansen in Het Nieuwe Werken. Bijna de helft van de CFO’s van grote ondernemingen is ervan overtuigd dat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk zijn door ‘Alternative Workplace Strategies’, zoals Het Nieuwe Werken. Bijna eenderde zegt dat besparingen tussen 5 en 15% mogelijk zijn. Dit zijn enkele bevindingen van het CFO Survey van […]

Tijdens een kennismakingsgesprek met een potentiële opdrachtgever hoorde ik het volgende verhaal uit de praktijk van Het Nieuwe Werken. Een bestuurder van een beroepsvereniging overwoog Het Nieuwe Werken in zijn bedrijf terug te draaien. Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze was het vrijwel onmogelijk meetings in te plannen met een aantal van zijn MT-leden. […]

Telewerken bevordert de arbeidsparticipatie, drukt de personeelskosten, verlicht de filedruk en vergemakkelijkt zorgtaken. Ondanks deze voordelen is er nog geen wettelijke regeling voor mensen die vanuit huis of elders kantoorwerkzaamheden willen doen. Werkgever kan het makkelijk verbieden In een opiniestuk op nrc.nl constateert de Amsterdamse advocaat L.J. de Vroe dat telewerken zweeft in een ruimte van […]

De term Het Nieuwe Werken begint zo langzamerhand gemeengoed te worden, maar de beelden die mensen erbij hebben zijn alles behalve uniform. In de praktijk zien we dat Het Nieuwe Werken vaak (onterecht overigens!) één-op-één wordt geassocieerd met thuiswerken. En dat vinden veel bedrijven en instanties nog steeds eng. In de gesprekken die ik hierover […]