Social return

Duurzaam ondernemen. Iedereen praat erover. Maar hoe pak je dat aan? Het vereist moed om vaste organisatorische, geografische en professionele kaders los te laten. De realiteit is echter dat de arbeidsmarkt erom vraagt. Net als de samenleving - en de wereld als geheel.
De inzet van flexibele arbeidskrachten is ongelofelijk duurzaam, op allerlei niveaus. Ga maar na:

Arbeidspotentieel

Flexibele werkvormen zijn het antwoord op een nijpend tekort aan gekwalificeerd personeel. Onderzoek wijst uit dat vrouwen best bereid zijn om meer te werken – zolang zij maar zeggenschap hebben over tijd en plaats.
Moneypenny helpt ook professionals met fysieke beperkingen aan het werk. Het probleem van naar kantoor komen is opgelost doordat online samengewerkt kan worden.

Milieuwinst

Thuiswerken is het antwoord op zinloos in de file staan. Het Nederlandse forensenverkeer stoot per jaar 6 miljoen ton CO2 uit. Daarbij heeft een vermindering van de files direct effect op de luchtkwaliteit, met name in de Randstad. En minder asfalt is beter voor iedereen.
Het bouwen, onderhouden, verwarmen en schoonhouden van kantoren is zeer belastend voor het milieu. Als meer medewerkers thuiswerken, wordt direct milieuwinst geboekt.
Op individueel niveau is er een forse beperking van de hoeveelheid afval: thuiswerkers eten geen verpakte lunches, maar een boterham uit eigen keuken. En zij gebruiken, zo blijkt uit onderzoek, de thuisprinter veel minder vaak dan die op kantoor.