Social return

Duurzaam ondernemen. Iedereen praat erover. Maar hoe pak je dat aan? Het vereist moed om vaste organisatorische, geografische en professionele kaders los te laten. De realiteit is echter dat de samenleving erom schreeuwt. Natuurlijk met het oog op de volksgezondheid. Maar er zijn meer goede argumenten.  De inzet van remote arbeidskrachten is duurzaam op meerdere niveaus:

Arbeidspotentieel

Flexibele werkvormen zijn het slimme antwoord op het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel. Iedereen weet allang dat vrouwen graag bereid zijn om meer uren te werken – als zij maar zeggenschap hebben over tijd en plaats. Er zijn nog veel meer uitstekende professionals die liever niet naar kantoor komen. Als zij thuis aan het werk kunnen, zijn de tekorten opgelost.
Vandaar dat Moneypenny geen arbeidskrachten aanbiedt, maar diensten. Zeg ons welke klus er geklaard moet worden, dan zorgen wij dat het voor elkaar komt. Op afstand.  

Milieuwinst

Voor de COVID-19 pandemie stootte het Nederlandse forensenverkeer jaarlijks 6 miljoen ton CO2 uit. Door de intelligente lockdown hebben we allemaal gezien dat het verdwijnen van het forensenverkeer effect had op de luchtkwaliteit, met name in de Randstad. We weten nu zeker dat meer thuiswerken de aangewezen weg is naar minder files en minder asfalt.
Ook het bouwen, onderhouden, verwarmen en schoonhouden van kantoren is belastend voor onze leefomgeving. Als medewerkers structureel meer remote werken, leidt dat direct tot milieuwinst.
Op individueel niveau wordt bovendien de afvalstroom beperkt. Thuiswerkers eten geen verpakte lunches, maar een boterham uit eigen keuken. En zij gebruiken, zo blijkt uit onderzoek, de thuisprinter veel minder vaak dan die op kantoor.