Correspondentie afhandelen door vast ‘zelfrooster’ team

Flexibele schil om pieken op te vangen

Eén van onze opdrachtgevers, een grote uitvoeringsorganisatie van de overheid, heeft behoefte aan een flexibele schil aan correspondentiemedewerkers voor het beantwoorden van vragen en klachten die per brief en email binnenkomen. Aangezien het werkaanbod regelmatig pieken vertoont is het uit oogpunt van kosten en effciëntie interessant (en noodzakelijk) om met een externe flexibele schil te werken.

Complexe taken

Gezien het complexe karakter van de taken (geen standaardwerk) was het van groot belang dat de medewerkers over veel werk- en levenservaring beschikken en minimaal op HBO niveau opgeleid zijn. Een uitzendbureau kon niet de juiste medewerkers leveren. Moneypenny kon dat wel. Inmiddels werkt er een vast team van 10 correspondenten van Moneypenny voor het vierde jaar voor deze opdrachtgever. Vanwege systeemtechnische redenen en beveiliging dienen de werkzaamheden ten kantore van onze opdrachtgever uitgevoerd te worden. Om aan de teamleden de flexibiliteit te kunnen bieden die zij nodig hebben om deze opdracht met andere activiteiten en werkzaamheden te combineren werkt het team voor 100% op basis van het principe van zelfroostering. De medewerkers krijgen wekelijks te horen hoeveel uren zij kunnen werken en delen, binnen de openingstijden van het kantoor van onze opdrachtgever, volledig zelf hun werktijden in.

Norm afhandeltijden

Op basis van ervaringscijfers worden normen gehanteerd met betrekking tot de afhandeltijden van de correspondentie. Alle medewerkers dienen binnen de afgesproken norm te presteren. De opdrachtgever geeft wekelijks aan de Moneypenny projectleider op hoeveel brieven de week daarop afgehandeld dienen te worden en de planning wordt daarop afgestemd. Met de medewerkers is een flexibel aantal uren per week afgesproken, waardoor pieken in het werkaanbod goed opgevangen kunnen worden.

Nul verloop

Door de flexibiliteit die aan de medewerkers geboden wordt is het verloop bijna nihil. Voor de opdrachtgever is het grote voordeel dat hij een tarief betaalt per afgehandelde brief en niet per uur. Daardoor weet hij zijn kosten goed onder controle te houden.

Door Marianne Sturman
Op 2 februari 2012
Blog

Meer inspiratie

Moneypenny-nieuwsbrief
26 januari 2023 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden aan al onze klanten en relaties. Wil je ook op de… Lees verder
interview-met-bonnie-virtueel-social-media-assistent-moneypenny
24 januari 2023 Testimonials

Interview met Virtueel Assistent Bonnie

“Als social media virtual assistant werk ik via Moneypenny voor verschillende opdrachtgevers. Dit… Lees verder
blog-post-moneypenny
17 januari 2023 Blog

Hybride werken – instrument in een krappe arbeidsmarkt

In een krappe arbeidsmarkt is het uiteraard van groot belang om in te spelen op de wensen van… Lees verder

Zet Moneypenny aan het werk!

Benut de energie van Moneypenny, de remote-expert.
Dan geven we ook jouw business een boost!