Er wordt veel vergaderd in Nederland. De gemiddelde werknemer in ons land besteedt er minimaal een dagdeel per week aan. Voor de gemiddelde manager beslaat vergaderingen al gauw 40 procent van zijn of haar tijd. Voor topmanagers, zeker in grote organisaties en bij de overheid kan dat oplopen tot 80 procent. En hoewel wij willens […]

Dat we met z’n allen vergaderen dat het een lieve lust is, zal menigeen niet nieuw in de oren klinken. Iedereen met een kantoorbaan komt er simpelweg niet onderuit. Vergaderingen zijn zelfs zo ingeburgerd dat het als vloeken in de kerk is als je de noodzaak ervan ter discussie stelt, zo bleek onlangs maar weer […]

Kunstenaar Christo pakt gebouwen en objecten in. Niet zo zeer om ze te verbergen, als wel om mensen weer bewust te maken wat er áchter het verpakte schuil gaat. Want – en iedereen zal dit herkennen – je beeld raakt vertroebeld als je er regelmatig mee in aanraking komt. En dat alles weer even op […]

Onlangs stuurde een manager bij een overheidsinstantie abusievelijk een vergaderverzoek uit naar een verkeerde groep mensen. Opmerkelijk genoeg volgde de ene na de andere aanmelding en, nog frappanter, er waren zelfs mensen die vroegen of de vergadering op een ander moment gepland kon worden. Klaarblijkelijk vroegen de genodigden zich níet af of de vergadering wel […]