Steeds vaker horen we over robots die fysiek werk grotendeels overnemen en dat veel administratieve banen door digitalisering en ICT zullen verdwijnen. Als er echter een ding als een paal boven water staat is het dat deze ontwikkelingen thuiswerk en mobiel werken juist in de hand werken. En zelfs een stimulans zijn voor het ondernemerschap. […]

De meesten van ons kunnen zich bijna niet meer herinneren hoe er werd gewerkt vóór het computertijdperk. Het tijdperk waar typemachines, faxen en ordners nog de dienst uitmaakten. En dan te bedenken dat vóór die tools hun intrede deden we nóg handmatiger te werk gingen. Maar bedenk ook, de techniek van nu is over enkele […]