Moeilijk, moeilijk, maar stel je eens een werkomgeving voor waar je brieven per post verzendt, faxen verstuurt en dikke naslagwerken doorspit voor achtergrondinformatie. Of waarbij je door een file simpelweg te laat op een afspraak komt zonder dit vooraf te melden bij het ontbreken een mobiele telefoon. Ondenkbaar, niet waar? Toch zijn mensen hardnekkig als […]

Veel van de voordelen die Het Nieuwe Werken biedt, hebben we inmiddels al zo vaak gehoord dat ze nauwelijks meer van betekenis zijn. Tegelijkertijd blijven wezenlijke issues onbeantwoord. In welk opzicht bespaart een werkgever eigenlijk op kantoorruimte? En hoe zit het met de inrichting van thuiswerkplekken? Waarom slinken de personeelskosten eigenlijk? Terechte vragen. Tijd dus […]

Het Nieuwe Werken wordt vaak opgevat als thuiswerken. En ja, als iedereen een dag in de week thuiswerkt, heb je winst: minder files, geen reistijd, efficiënt werken zonder afleiding. Maar de echte winst van Het Nieuwe Werken zit op een ander niveau. Allereerst is het belangrijk om vast te stellen dat Het Nieuwe Werken synoniem […]

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet steeds meer kansen in Het Nieuwe Werken. Bijna de helft van de CFO’s van grote ondernemingen is ervan overtuigd dat aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk zijn door ‘Alternative Workplace Strategies’, zoals Het Nieuwe Werken. Bijna eenderde zegt dat besparingen tussen 5 en 15% mogelijk zijn. Dit zijn enkele bevindingen van het CFO Survey van […]