Om Het Nieuwe Werken met succes te implementeren, is een aanpassing in de bestaande ICT nodig, aldus de opvatting binnen bedrijven. Dit is lang niet altijd waar. De ICT-systemen waar de meeste organisaties, in ieder geval de grotere jongens, mee zijn uitgerust vormen al de perfecte basis voor Het Nieuwe Werken. Standaard – zo nieuw […]

Het Nieuwe Werken leidt tot kostenbesparingen. Maar naast sec de financiële voordelen levert HNW nog méér op. Effecten die liggen op het gebied van productiviteit, efficiënte werkprocessen en innovaties en die een positieve uitwerking hebben op het bedrijf in zijn geheel en op het individu.  Hogere productiviteit – HNW gaat gepaard met activiteit-gebaseerd werken. Doordat […]

Dat Het Nieuwe Werken (HNW) niet langer een eendagsvlieg is, is mede te danken aan de grote bedrijven die deze manier van werken veelal omarmd hebben en als voorbeeld dienen voor tout werkend Nederland. Tijd nu om de volgende fase in te gaan. Waar nogal wat slagen te behalen zijn, is op het gebied van […]