Welk effect hebben de plannen van het nieuwe kabinet op Het Nieuwe Werken? Wordt HNW gestimuleerd of juist niet? Het lijkt een beetje van beide te worden.

Voor

Het Nieuwe Werken lijkt de wind mee te krijgen door het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen, schrijft Over Het Nieuwe Werken: 'In samenwerking met het bedrijfsleven komen er aanvullende maatregelen om de files tegen te gaan. Meer telewerken behoort tot die maatregelen. Daarmee wordt het (spits)verkeer ontlast. Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files, aldus het regeerakkoord. Nu zijn werkgevers nog vaak huiverig om telewerken toe te staan vanwege die strenge regels."

Tegen

Een samenhangend beleid voor Het Nieuwe Werken is er niet. Mobiliteit lijkt juist gestimuleerd te worden: De kilometerheffing is van de baan, er komen meer spitsstroken en er gaat extra geld naar wegen en spoor. Waar het nieuwe werken een stuwende kracht is voor de arbeidsparticipatie, neemt het kabinet maatregelen die de participatie juist zullen verminderen. De bezuiniging op kinderopvang zal vooral vrouwen ontmoedigen aan het werk te gaan of aan het werk te blijven. Voor deeltijdwerkers zal het in de toekomst niet meer aantrekkelijk zijn om het aantal uren uit te breiden.

En nu?

De kabinetsplannen lijken vooralsnog in beide richtingen te werken. Losse ideeën en onsamenhangende maatregelen leveren niets op en – erger nog - staan elkaar in de weg. Maar wil het kabinet serieus werk maken van het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals fileproblematiek en arbeidsparticipatie? Kom dan nu met een paar stevige stimuleringsmaatregelen voor werkgevers die het fiscaal interessant maken om Het Nieuwe Werken in te voeren. Dan gaan bedrijven samen met hun werknemers aan de slag om een succes van Het Nieuwe Werken te maken en profiteren we allemaal van de voordelen.

Zie ook:
- Rutte-Verhagen: Wind mee voor HNW
Politiek nog onvoldoende bewust van de voordelen van HNW

  • TAGS:  
  • CATEGORIE:  Maatschappij, wetgeving & overheid
  • Geen reacties

    Reageren

    (verplicht)