In omgevingen waar té veel vanuit hogerhand is vastgelegd, kan dit een belemmering vormen voor de creativiteit in brede zin. Dit is in landen met bepaalde politieke regimes het geval, zelfs bij bepaalde opvoedingsmethodes, maar ook in het bedrijfsleven. Te veel do’s & dont’s maken murw. Betekent Het Nieuwe Werken, waarbij aansturen op output key […]

Om Het Nieuwe Werken met succes te implementeren, is een aanpassing in de bestaande ICT nodig, aldus de opvatting binnen bedrijven. Dit is lang niet altijd waar. De ICT-systemen waar de meeste organisaties, in ieder geval de grotere jongens, mee zijn uitgerust vormen al de perfecte basis voor Het Nieuwe Werken. Standaard – zo nieuw […]

Het gebruik van e-mail stijgt naar ongekende hoogtes. Verlofverzoeken, fine tunen van documenten en afspraken over resultaten. Alles, maar dan ook echt alles verloopt via de e-mail. Werkdagen zijn er volledig door gedomineerd en het is dé manier om van alles over de schutting gooien. Ben jij er tenminste (even) vanaf. Laatst gaf ik een […]