strong>Bedrijven die volgens Het Nieuwe Werken willen werken, moeten hun medewerkers aansturen en afrekenen op output. Managers zijn inmiddels doordrongen van deze prestatiegraadmeter, stellen dus de mooiste KPI’s, kritieke prestatie indicatoren, op en zijn, voilà, klaar voor Het Nieuwe Werken! Helaas, beste manager, is het simpelweg formuleren van KPI’s geen garantie voor het gewenste bedrijfssucces. […]

De werknemer een steuntje in de rug, de werkgever juist een duwtje. Dat is het doel van de initiatiefwet ter stimulering van het flexibele werken die GroenLinks en het CDA onlangs gezamenlijk hebben gepresenteerd. Maar leidt deze mogelijk nieuwe wet wel tot de beoogde cultuurverandering? Het komt er kort gezegd op neer dat met deze […]