Training Sociale Binding

Een team zijn en blijven in Het Nieuwe Werken!

Waarom een teamtraining Het Nieuwe Werken en Sociale binding?

Bij Het Nieuwe Werken denken mensen nog wel eens aan verlaten kantoortuinen, onbereikbare “thuiswerkers” en het onvermogen om überhaupt nog met elkaar een overleg te plannen. Gelukkig is de praktijk niet zo zwart wit, maar uiteraard verandert er wel het een en ander als je als team meer flexibiliteit en zeggenschap krijgt over werktijden en –locatie. En als je meer empowered wordt om als individu en als team je resultaten te behalen. Wij hebben bij veel organisaties gezien hoe belangrijk het is om als team in gesprek te gaan en te blijven over de veranderingen die HNW met zich mee brengt. Niet alleen bij de start, maar juist ook na verloop van tijd. Afspraken maken, belangen afwegen en flexibiliteit handen en voeten geven zijn daarbij essentiële thema’s. We bieden een compact programma om daar als team mee aan de slag te gaan.

Wat levert de training sociale binding op?

Na de training sociale binding heb je als team grip op Het Nieuwe Werken in je eigen setting. Je hebt heldere teamafspraken, weet welke belangen er spelen en kunt afwegingen maken tussen die belangen. Daarnaast heb je als team gedefinieerd wat je nodig hebt om als team te (blijven) functioneren als je elkaar niet meer automatisch iedere dag bij het koffieapparaat tegenkomt.

Voor wie is de training?

Voor teams (afdelingen, projectteams, MT’s) die HNW gaan invoeren. Ook geschikt voor teams die al langer aan de slag zijn en merken dat hun sociale cohesie extra aandacht vergt of dat er discussies of strubbelingen ontstaan over werkpatronen.

Hoe is de training opgebouwd?

De training bestaat uit 4 elementen, die je als team doorloopt.
  1. Invullen online vragenlijst Via een online vragenlijst, die door alle teamleden wordt ingevuld, worden de cohesie afspraken geïnventariseerd. Daarnaast heeft de trainer een voorbespreking met de leidinggevende.
  2. Sessie: Teamafspraken Tijdens een face2face sessie van een dag, waar alle teamleden aan deelnemen, wordt aandacht besteedt aan de volgente thema's: belangen, sociale binding en teamafspraken.
  3. Update met leidinggevende De trainer heeft een 1 op 1 gesprek met de leidinggevende over de voortgang en uitdagingen die hij/zij ondervindt
  4. Empowerment sessie Tijdens een face2face sessie van 2 uur met alle teamleden wordte voortgang met betrekking tot de volgende onderwerpen besproken: verantwoordelijk nemen en sociale cohesie bewaken.

Hoeveel tijd vraagt de training van deelnemers?

Het programma heeft een doorlooptijd van 3 maanden, waarin de trainingstijd minder dan 1 werkdag in beslag neemt.  Een dagdeel en 2 uur face-to-face training op locatie, voorbespreking en update met leidinggevende en voorbereiding van de deelnemers.

Wat kost het?

In-company programma’s volgens maatwerk offerte op basis van specifieke wensen.