Training Het Nieuwe SamenWerken

Effectief met elkaar werken op afstand!

Wat levert de training op?

Aan het eind van de training Het Nieuwe SamenWerken heb je inzicht in manieren om effectief informatie te delen, contact te houden en samen te werken, als je elkaar niet meer iedere dag automatisch ziet. Ook ga je actief aan de slag met de aangereikte concepten zodat je ervaart wat wel en niet werkt in je persoonlijke situatie. Aan het eind van het programma werk je effectiever samen met je collega’s – op kantoor en daarbuiten.

Voor wie is de training?

Voor iedereen die de mogelijkheid heeft om werktijd en –plaats flexibel in te vullen, bijvoorbeeld door (deels) thuis te werken en die ook op afstand effectief wil samenwerken met collega’s. Ook is de training geschikt voor teams die aan de slag gaan met Het Nieuwe Werken.

Hoe is de training opgebouwd?

De training bestaat uit 4 elementen, die je met je trainingsgroep doorloopt.
  1. Voorbereiding en inventarisatie Je huidige manier van samenwerken wordt geïnventariseerd via een online vragenlijst en je hebt een telefonische intake met je trainer.
  2. Training sessie: Het Nieuwe SamenWerken Dit is een face2face dag met alle deelnemers. De volgende onderwerpen komen aan de orde: effectief informatie delen en samenwerken op afstand, effectie plannen, feedback geven, zichtbaarheid op afstand managen.
  3. Online follow-up sessies Tijdens 2 online sessies van 1 uur (na 4 en 12 weken) wordt de voorgang van acties besproken en vindt intervisie plaats.
  4. Verdiepende webinars Tijdens online sessies van 2 uur (na 7 en 10 weken) worden de volgende onderwerpen behandeld: effectief gebruik van email en output gericht werken.

Hoeveel tijd vraagt de training van deelnemers?

Het programma heeft een doorlooptijd van 3 maanden, waarin de trainingstijd ongeveer 2 werkdagen in beslag neemt. Een dag face-to-face training op locatie, 2 uur online sessies, 4 uur webinars en een uurtje voorbereiding vooraf.

Wat kost het?

In-company volgens maatwerk offerte op basis van jullie specifieke wensen.