Onderzoek impact van thuiswerken op werk en samenwerking

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en Open Universiteit

Er is momenteel sprake van het grootste wereldwijde thuiswerkexperiment ooit. Maak van de nood een deugd en doe mee met een onderzoek naar de impact van thuiswerken op (samen)werken. Uiteraard met als doel om je voordeel te doen met de lessons learned uit verschillende organisaties, bijvoorbeeld om te kijken of je thuiswerken in de toekomst strategisch wil blijven inzetten. De vragenlijst is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en de Open Universiteit. De verzamelde data zullen onder meer gebruikt worden voor (wetenschappelijke) publicaties en een proefschrift. In het onderzoek zullen drie meetmomenten plaatsvinden, zodat we in kaart kunnen brengen wat de langere termijn impact is op de manier van werken en samenwerken in organisaties.

Meedoen als organisatie?

Wil je als organisatie meedoen aan dit onderzoek, dan levert Moneypenny Consulting & Training vanzelfsprekend na ieder meetmoment een terugkoppeling, deze service is geheel gratis en daarbij bieden we jouw organisatie:

  1. een beknopte rapportage met de belangrijkste uitkomsten van jouw organisatie*;
  2. een sparring sessie via video call van ca. 30 minuten over deze uitkomsten*;
  3. een exclusief webinar met alle deelnemende organisaties over de algemene uitkomsten.

* om iets te kunnen zeggen over jouw organisatie hebben we minimaal 35 ingevulde vragenlijsten nodig per meetmoment.

Meedoen als individu?

Wil je als individu meedoen aan dit onderzoek, dan is het van belang dat je minimaal 16 uur per week betrokken bent bij een werkkring. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 12 minuten. Je zult in de loop van de komende 12 maanden 3 keer een uitnodiging krijgen om een vragenlijst in te vullen. Moneypenny Consulting & Training verzorgt na ieder meetmoment een terugkoppeling in de vorm van een publicatie die we je per e-mail zullen toesturen. Meld je hier aan.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

Deelname aan dit onderzoek is geheel gratis, zowel voor organisaties als individuen!