Het Nieuwe Werken: vraag kundig advies!

Startpunt Het Nieuwe Werken: drijfveren en business cases

In de praktijk blijkt steeds hoe belangrijk het is een goed startpunt te creëren voor Het Nieuwe Werken. Wat wil je organisatie concreet bereiken? Wat zijn de belangrijkste drijfveren? Worden die gedeeld door de stakeholders? Voelt de organisatie nu pijn of verwacht je die in de nabije toekomst? Wij helpen je om die vragen op een evenwichtige en volledige manier te beantwoorden. Zo creëren we samen een goed startpunt voor de verandering. Vervolgens kan Moneypenny ook ondersteunen bij het maken van een business case waarin voordelen en kosten worden gekwantificeerd.

Advies Het Nieuwe Werken: draagvlak, visie en spelregels

Bij de implementatie van Het Nieuwe Werken is een gedeeld referentiekader goud waard. Het begint met goede communicatie. Samen definiëren we een heldere (toekomst)visie op Het Nieuwe Werken en Samenwerken van de organisatie, en vertalen we die visie in algemene spelregels. Daarnaast bieden we handvatten voor teams om die spelregels verder in te vullen. Met onze methodieken helpen wij de basis te leggen voor een breed draagvlak.

Plan van aanpak

Overstappen op Het Nieuwe Werken betekent nogal wat voor je organisatie. Vanuit onze uitgebreide praktijkervaring hebben wij een model ontwikkeld waarin alle aspecten van de implementatie de vereiste aandacht krijgen. Moneypenny’s expertise ligt vooral op het vlak van mens,organisatie en werkprocessen. Voor randvoorwaardelijke zaken als ICT en huisvesting werken wij, waar nodig, samen met gespecialiseerde partners.

Het plan van aanpak omvat een integraal plan voor alle stappen die genomen moeten worden in het kader van de implementatie van Het Nieuwe Werken, waarbij alle – voor jouw organisatie relevante - onderwerpen aan bod komen. Dit plan dient voor menig directie die wij ondersteunen ook als besluitvormingsdocument.