online solliciteren

Als werken niet afhankelijk is van tijd en plaats, dan is solliciteren op afstand ook mogelijk. Daarom neemt Moneypenny online job interviews af ten behoeve van opdrachtgevers. Deze job video's worden met een webcam opgenomen en zijn zeer (kosten)effectief.

Sneller, efficiënter

Traditionele sollicitatiegesprekken worden vaak uit beleefdheid gerekt, zeker als de kandidaat van ver komt. Een gesprek duurt dan minimaal 45 minuten terwijl een kwartier of half uurtje vaak volstaat om te kunnen oordelen. Job video's besparen nog meer tijd. Ook de doorlooptijd van sollicitatieprocedures wordt verkort doordat online interviews flexibeler kunnen worden ingepland. Buiten kantooruren of zelfs in het weekend als dat beter uitkomt.
Verder besparen de kandidaten reistijd en worden er minder autokilometers gemaakt, wat een gunstig effect heeft op de CO2-uitstoot. Om deze reden maken sommige multinationals veelvuldig gebruik van job video's.

Eerlijke informatie

Online job interviews die worden afgenomen door onze recruiters zijn informatiever dan videosollicitaties die kandidaten zelf opnemen. Er is dan immers geen mogelijkheid om de presentatie te vervolmaken: in het gesprek zijn kandidaten gewoon zichzelf. Wij sturen de opname van het interview direct door naar de opdrachtgever. Deze kan de video bekijken op het moment van zijn keuze. Face-to-face gesprekken zijn dan nog maar in een enkel geval nodig.