Privacy

Moneypenny gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Wij geven graag een toelichting.

Algemeen

Moneypenny vergaart gegevens omtrent bezoeken aan de website. Dit gebeurt middels zogenaamde cookies: kleine, niet tot de persoon herleidbare stukjes computercode, die ons in staat stellen de herkomst van een bezoeker alsmede eenmalige versus herhaalde bezoeken vast te stellen. Het gebruik van cookies helpt ons de diensten van Moneypenny te verbeteren. Vergaarde informatie zal alleen door Moneypenny gebruikt worden voor het hierboven omschreven doel. Persoonlijke informatie wordt nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Bij inschrijving als flexibele medewerker of ZZP-er

Bij inschrijving als medewerker of ZZP-er vult u een formulier in met persoonlijke informatie. De verstrekte gegevens worden door Moneypenny opgeslagen met het doel om u te informeren over Moneypenny’s activiteiten, opdrachten, klanten en gerelateerde zaken. De gegevens dienen als uitgangspunt voor het werven en selecteren bij nieuwe opdrachten. De gegevens worden nooit beschikbaar gesteld aan anderen dan Moneypenny en de verantwoordelijke(n) voor de opdracht of baan waarnaar u solliciteert.